Koncern Krone kráčí stále správným směrem

Spelle, prosinec 2016

Přestože došlo na celém světě k citelnému poklesu v oblasti prodeje zemědělské techniky a na trhu užitkových vozidel nebyla situace ideální, byl vývoj koncernu Krone v uplynulém fiskálním roce nadále pozitivní. V nezměněném a obtížném tržním prostředí dosáhl koncern Krone ve fiskálním roce 2015/2016 tržby z prodeje ve výši cca 1,8 mld. euro, což je víc, než v předchozím roce, kdy bylo1,6 mld. euro.

Tržby z prodeje užitných vozidel s modrou korunkou Krone evidujeme ve výši 1,2 mld. euro, čímž lehce překročily úroveň předchozího roku. Německý trh nakoupil za 362,8 mil. euro (loni to bylo 328,0 mil. euro) a byl tak oproti minulému období o 10,6 procent vyšší. Tuzemský obchod je s 29,8 procenty stále nejdůležitějším trhem. Pozitivní vývoj zaznamenal i zahraniční trh, kde firma Krone zvýšila svůj obrat a dosáhla 855,0 mil. euro (loni to bylo 755,9 mil. euro). Obrat v západoevropských zemích činil 41,0 procent, východoevropské země se podílely 26,6 procenty (loni to bylo 21,4 procenta).

Krone také mírně zvýšila svůj obrat i v oblasti zemědělské techniky a ve fiskálním roce 2015/2016 zaznamenala tržby ve výši 568,6 mil. euro (loni to bylo 554,5 mil. euro). Německý trh k tomu přispěl 24,9 procenty (loni 27,9 procent), západoevropský trh 32,5 procenty (loni 32,2 procent), Severní Amerika beze změny 20,5 procenty, východní Evropa 10,7 procenty (loni 11,3 procent) a ostatní země 11,4 procenty (loni 8,1 procent). Na obratu se nejvíce podílely produkty tzv. řady BiG; k nim patří zejména samojízdné řezačky BiG X, samojízdné žací mačkače BiG M a rovněž různé typy lisů Krone na velké hranolové balíky. Velký podíl na tržbách přinesly už tradičně lisy na válcové balíky.

Díky dosaženému hospodářskému výsledku s přebytkem došlo ke zvýšení vlastního kapitálu koncernu Krone o 47,8 mil. euro na nynějších 445,3 mil euro (loni 388,5 mil. euro). Navzdory nárůstu bilančního součtu se zvýšil i podíl vlastního kapitálu na 47,8 procenta (loni 45,9 procenta). Koncern má k dispozici střednědobý a dlouhodobý kapitál ve výši 700,6 mil. euro (loni 672,4 mil. euro). To pokrývá nejen veškerý investiční majetek, ale také veškeré zásoby a většinu pohledávek.

Celý koncern Krone zaznamenal na domácím trhu obrat v celkové výši 504,5 mil. euro. Ve srovnání s minulým rokem to znamená zvýšení o 4,6 procenta. Podíl 28,1 procenta na tuzemském trhu bylo dosaženo v oblasti prodeje zemědělské techniky a 71,9 procent patří pro oblast užitných vozidel. V konečné bilanci produkce pro domácí a zahraniční trh dosáhl koncern Krone 28,2 procenta v Německu (loni 29,4 procent). Podíl zahraničních trhů na obratu byl při 71,8 procenta a byl vyšší proti loňskému výsledku (70,6 procent). Zvýšení činilo 126,2 mil. euro na celkové tržby 1.28 mld. euro. To odpovídá nárůstu o 10,9 procent. Na zahraničním obratu se podílela zemědělská technika 33,3 procenta a automobilová technika doplnila celkovou částku obratu 66,7 procenta.

Zaměstnanci
Koncern Krone zaměstnával v minulém fiskálním roce v průměru 4281 zaměstnanců na celém světě (kmenoví zaměstnanci, loni 3097). V tomto počtu je zahrnuto průměrně 261 učňů (loni 220). Příčinou velkého zvýšení počtu zaměstnanců je rozšíření koncernu v oblasti užitných vozidel Krone, ke kterému došlo fúzí firem Krone a Brüggen. Kromě toho byli ve výrobním závodě zemědělské techniky ve Spelle přijati do trvalého pracovního poměru sezónní pracovníci.

Investice k zajištění budoucnosti
Blízký vztah se zákazníkem – to je cíl, který Krone důsledně sleduje. Proto zřídila firma Krone v oblasti zemědělské techniky v roce 2016 hned dvě nové dceřiné společnosti - ve Francii a v Číně. Ze stejného důvodu došlo k rozhodnutí o přemístění v budoucích letech hlavního sídla v Americe z Memphisu (Tennessee) do Shelbyville (Indiana). V oblasti užitných vozidel plánuje Krone zřízení nového centra Krone ve Francii a v Holandsku a otevřela nové centrum v Turecku. Kromě toho bylo v minulém fiskálním roce dokončeno v závodě ve Werlte nové středisko Krone Used Center (prodej použitých vozidel).

V průběhu fúze automobilového závodu Krone s Brüggen oznámil podnik také vložení významného investičního balíku do modernizace a digitalizace výrobních závodů užitných vozidel. Jen pro samotný závod Werlte předpokládá Krone investici ve výši cca 50 mil. euro. Tím vytváří Krone ve stále tvrdším konkurenčním prostředí základ pro další mezinárodní udržitelný a ziskový růst.

„Krize ceny mléka a vliv konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou se na oborech naší činnosti citelně projevily. O to pozoruhodnější je, že jsme přesto dokázali zvýšit obrat“, říká na závěr Bernard Krone, výkonný ředitel. Podstatu úspěchu Krone vidí ve vysoké kvalitě produktů a rovněž v silném inovačním potenciálu. „Navíc také zákazníci oceňují naši filosofii, kterou v našem rodinném podniku prosazujeme už 110 let. I dnes u nás ještě platí stejné hodnoty, kterých se držel můj pradědeček a zakladatel firmy, kovářský mistr Bernhard Krone už v roce 1906 - a sice píle, upřímnost, blízký vztah se zákazníkem a zdravý selský rozum“, pokračuje Bernard Krone, který zároveň načrtl optimistické vyhlídky podniku do budoucna. „Sice očekáváme v tomto fiskálním roce mírný pokles obratu v zemědělské technice díky doznívající krizi ceny mléka, ale v zásadě hledíme do budoucnosti s důvěrou. Neboť dva velké celosvětové trendy, a to zvyšující se počet obyvatelstva a také konektivita a digitalizace, přinesou vyšší poptávka po potravinách a nárůst nákladní přepravy. Oba tyto aspekty se v dlouhodobém měřítku pozitivně odrazí na růstu koncernu Krone.“

<< zpět

 

Kontakt

BISO
Autorizovaný prodejce 2007-2018

Registrace newsletteru

Registraci newsletteru budete dostávat pravidelně novinky na váš email.

BISO Schrattenecker

Česká a Slovenská republika

www.biso.eu

Václav Štursa ml.

Obchodní zástupce

Mob.: +420 606 183 360
Email: info@biso.eu